top of page

Y.M.C.A. บ้านฉาง

จังหวัดระยอง

สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ เป็นองค์กรคริสเตียนที่มุ่งมั่นในด้านการพัฒนาเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย สังคม และจิตวิญญาณ ให้เยาวชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก ศาสนา และฐานะ กว่า 60 ปี ที่สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ดำเนินการจัดค่ายเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับ ทั้งผู้ที่เข้าร่วมค่ายและอาสาสมัครผู้นำเยาวชน โดยมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมค่ายพักแรมเป็นของตัวเอง กิจกรรมฐานผจญภัย อาธิ ยิงธนู รอก โรยตัว ปีนผาจำลองทำให้มั่นใจได้ว่า สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ มีความพร้อมในการให้บริการ ในด้านนี้อย่างแท้จริง ในปัจจุบัน ค่ายบ้านฉางเปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป องค์กรต่างๆ ที่ต้องการใช้สถานที่สามารถใช้บริการสำหรับจัดค่ายได้ โดยทางค่ายมีบริการต่างๆ ให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งที่พัก อาหาร ฐานกิจกรรม วิทยากร รวมถึงกิจกรรมเช่นงานเลี้ยง งานแต่งงานอีกด้วย

บ้านพักภายในค่ายบ้านฉาง

4D979283-03AE-4976-A08E-CEC6039C25A6.jpg
มีบ้านพักทั้งหมด 10 หลัง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 100ไร่ รองรับคนได้ 150 คน พร้อมทั้งมีห้องประชุมสำหรับทำกิจกรรมต่างๆทั้ง Indoor, Outdoor 

ภายในค่ายพักแรมบ้านฉาง Y.M.C.A. ยังมีกิจกรรมฐานให้ฝึกทักษะและสมาธิทั้งหมด 5ฐานกิจกรรมเช่น รอก,โรยตัว,ยิงปืน,ยิงธนู,

พายเรือคายัย เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณรอบๆค่ายพักแรมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่น น้ำตกเขาภูดร,หาดน้ำริน,พลา,พะยูน,สวนน้ำรามายณะรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและทะเลไทย

ฐานให้ฝึกทักษะและสมาธิทั้งหมด 5ฐานกิจกรรมเช่น รอก,โรยตัว,ยิงปืน,ยิงธนู,พายเรือคายัย

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกเขาภูดร,หาดน้ำริน,พลา,พะยูน

สวนน้ำรามายณะรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและทะเลไทย

bottom of page