DSCF1384.JPG

English camp 1  "Save Our World"  (ออนไลน์)
                                     21-23 October 2021
English camp 2  "Save Our World"  (ออนไลน์)
                                     28-30 October 2021

      ค่ายภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) สำหรับน้องๆที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ในหัวข้อ"Save Our Wolrd" ราคาเพียง 2,250 บาท/คน รับเพียง 20 คน/ค่าย เท่านั้น!

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการนำกิจกรรมสันทนาการ 

      "Aj.Karrie Wong Ka Yee "ชาวฮ่องกง" และทีมงานเจ้าของภาษา

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้

1. เยาวชนจะได้สัมผัสถึงการเข้าค่ายในรูปแบบใหม่ ทันยุคทันสมัย (บนระบบออนไลน์)

2. เยาวชนจะได้รับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนาน

3. เยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

4. มีทัศนะคติที่ดีขึ้นและความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

5. ได้เรียนรู้จักความภาคภูมิใจในตนเอง

6. ได้เรียนรู้จักคุณค่าในตนเอง

***โปรโมชั่นวันนี้หากท่านสมัคร

           - 2 ค่ายขึ้นไป (ค่ายศิลปินหนูน้อยอัจฉริยะ และ ค่าย English Camp "Save Our World") เท่านั้น!                                   รับสวนลดทันที " 300 บาท / คน "

           - 3 ค่ายขึ้นไปรับสวนลดทันที " 500 บาท / คน "

 ติดต่อสอบถามได้ที่ 0915995452

 

ตารางกิจกรรม

English Online camp Oct 2021 program.png

ประวัติของอาจารย์ 
Karrie Wong Ka Yee

หนังสือที่ท่านเป็นผู้เขียน
400.png

      "คุณครูอาสาสมัคร Austin Dias "

            จากประเทศ แคนาดา

Let's have fun together!