English Camp

ตารางกิจกรรม

English camp 2

เปิดรับสมัคร

ค่าย English camp เปิดรับสมัครแล้วครับมีกิจกรรมมากมาย

น้องๆที่มีอายุระหว่าง 5-10 ปี

ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษากับเยาวชน

อ.Karrie Wong Ka Yee ชาวฮ่องกง

ในการสอนภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมให้กับน้องๆ
English camp1 วันที่ 19-22 เมษายน 2564

 English camp2 วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2564

ที่ บ้านพักกรุงเทพศริสเตียน BTS ศาลาแดง


"โปรโมชั่นตอนนี้หากท่านสมัครค่ายEnglish Camp พร้อมกับ Day Camp รุ่นใดก็ได้รับสวนลดทันที "
" 300 บาท / คน "

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0915995452,0982647100

ประวัติของอาจารย์ 

Karrie Wong Ka Yee

หนังสือที่ท่านเป็นผู้เขียน