top of page

รายละเอียดการรับสมัคร

  • สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่าย

  • เด็กๆ จะได้เปิดประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมเดินทางป่าศึกษาธรรมชาติ ชมผีเสื้อ ณ  อุทยานแห่งชาติบ้านกร่าง เด็กจะมีโอกาสชมธรรมชาติผ่านการล่องเรือยางแม่น้ำเพชรบุรี เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์อรสพิษกับวิทยากรชื่อดัง Captain Snake "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเผชิญหน้ากับสัตว์มีพิษ เป็นต้น" เด็กๆจะมีโอกาสเรียนรู้การกู้ชีพทางน้ำ การทำแพลอยน้ำ และการทำเบ็ดตกปลา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เช่นดนตรีพื้นบ้านไทย กิจกรรมปาร์ตี้ และกิจกรรมรอบกองไฟ เป็นต้น

  • เด็กๆจะได้ฝึกฝนความเป็นผู้นำ (Leadership)

  • เด็กๆจะมีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) ผ่านการทำกิจกรรม

  • เด็กๆได้พยายาม กล้าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ (Growth Mindset) 

  • เด็กๆ จะมีโอกาสได้การกล้าแสดงออกในทางที่ถูกและมีสัมมาคารวะ

  • เด็กๆ จะได้รับการฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 

  • เด็กๆ จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ราคา 7,500 บาท/คน

 ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.0915995452      Line : ymca.bangkok      Facebook: ymca.bangkok

5.png
bottom of page