ค่ายวิถีวีชิตแดนสยาม

รายละเอียดการรับสมัคร

  • สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่าย

  • เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยแดนสยามผ่านกิจกรรมมากมายเช่น การทำนา ปลูกผัก ตกปลา ยิงหนังสติ๊ก การละเล่นพื้นบ้านไทย การแสดงพื้นบ้านไทย เรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการเดินป่า กิจกรรมงานวัด และจิตอาสาบนชายหาดเป็นต้น

  • ฝึกฝนความเป็นผู้นำ (Leadership)

  • มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 

  • ความพยายาม กล้าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ (Growth Mindset) 

  • การกล้าแสดงออกในทางที่ถูกและมีสัมมาคารวะ

  • มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 

  • สังคมเพื่อนคุณภาพจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ราคา 5,500 บาท/คน

***โปรโมชั่นวันนี้หากท่านสมัคร

           - 2 ค่าย รับส่วนลด " 400 บาท / คน "

           - 3 ค่าย รับส่วนลด " 800 บาท / คน "

 ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.0915995452      Line : ymca.bangkok      Facebook: ymca.bangkok

 

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม (11).jpg
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม (20).jpg
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม (13).jpg