top of page

ประวัติศาสตร์ Y.M.C.A ในประเทศไทย

           ในประเทศไทย ผู้ที่มีความคิดริเริ่มในการก่อตั้ง คือ ศาสนาจารย์ บุญต๋วน บุญอิต ท่านมีความคิดอยากตั้งสถานที่พบปะ แบบYMCA ขึ้นในกรุงเทพฯ มีห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ และศูนย์กีฬา ทว่าในช่วงเวลานี้เอง ศาสนาจารย์ บุญต๋วนได้ล้มป่วยลง และถึงแก่กรรม ในปี ค.ศ. 1903 แต่ถึงแม้ท่านจะจากไปอุดมการณ์ของท่านยังคงอยู่ เงินทุนสำหรับอาคาร บุญอิตอนุสรณ์ ได้รับครบอย่างรวดเร็วในปี ค.ศ. 1907 จากคนทุกระดับชั้น ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยเช่นกัน

            เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงรับเชิญให้ขึ้นปราศรัย ในวันเปิดได้ทรงรับสั่งด้วยความอาลัยว่า ฉันมีความยินดีที่ได้ช่วยเหลือในอนุสรณ์ถึงบุคคลที่ยอดเยี่ยมผู้นี้ นายบุญต๋วน บุญอิต ท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่าฉันได้เคยเสนอตำแหน่งหน้าที่ให้เขา ซึ่งจะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นสูงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอาจนำให้เขาได้ถึงตำแหน่งเทศาก็ได้ แต่กระนั้นเขาก็ได้ปฏิเสธเกียรติยศ และรายได้เหล่านี้โดยสิ้นเชิงเพื่อจะได้ทำงานรับใช้พระเยซูคริสต์ต่อไป

            ในปี ค.ศ. 1951 มร.ฟลอยด์ วิลสัน เขียนรายงานใจความส่วนหนึ่งว่า สิ่งที่เราเน้นก่อนอื่นต้องเป็นงานด้านเด็กผ่านกลุ่มชมรมต่างๆ ในโรงเรียน บ้าน วัด และต่อมาคือค่ายเยาวชน ก่อนหน้านี้ นพ.หลวงพิณพากษ์ เคยเสนอให้ YMCA ใช้สถานที่ที่บางละมุงเพื่อจัดค่ายบัดนี้ข้อเสนอของท่านจึงควรได้รับการสนองตอบ

            ชาวค่ายในยุคแรกคนหนึ่งจำได้ว่า ไม่มีอุปกรณ์อะไรให้พูดถึง ไม่มีครูสอนว่ายน้ำ ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน ตอนกลางคืนกลุ่มของเราเคยนอนกันที่ชายหาด ผลัดกันอยู่เวรเฝ้ายาม คอยระวังปู ตามชายหาด อย่างไรก็ตามพวกเขาสนุกกันทุกคน นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของค่ายพักแรมบางละมุง

            จนในปี 1987 YMCA กรุงเทพฯ ตระหนักว่าค่ายพักแรมที่หาดจอมเทียนไม่เหมาะ จะจัดค่ายธรรมชาติอีกต่อไป จึงย้ายค่ายห่างออกไปเป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร ค่ายพักแรมแห่งใหม่ตั้งอยู่กลางเนินเขาในจังหวัดระยอง ซึ่งก็คือค่ายพักแรม YMCA บ้านฉางในปัจจุบัน

ว ร จั ก ร 2485.jpg
Our Team
bottom of page