P4071353.JPG

ค่ายกลางวัน "ศิลปินหนูน้อยอัจฉริยะ" (ออนไลน์)

(A Little Talented Artist)

วันที่ 18-20 & 25-27 ตุลาคม 2021

         ค่ายกลางวัน Day camp (ออนไลน์) สำหรับน้องๆที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ในหัวข้อ "ศิลปินหนูน้อยอัจฉริยะ" (A Little Talented Artist) 

ด้วยราคาเพียง 1,600 บาท/คน รับเพียง 20 คน/ค่าย เท่านั้น!

โดยวิทยากรมืออาชีพ" ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำสันทนาการและการสอนผ่านกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชน" กว่า 7 ปี

 

                             "อาจารย์นุชจรี พุทธรักษา"

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและผู้ประสานงาน และทำงานคู่มิตรกับมูลนิธิดรุณาทรแห่งประเทศไทย

219730008_1862442237270498_5374686656849445577_n.jpg
Untitled.png
227942907_1873056026209119_2462471078231757310_n.jpg
227909458_1873056589542396_4970639623855340990_n.jpg
88241812_1438012546380138_3000878333861822464_n.jpg

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้

1. เยาวชนจะได้สัมผัสถึงการเข้าค่ายในรูปแบบใหม่ ทันยุคทันสมัย (บนระบบออนไลน์)

2. เยาวชนจะได้รับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

2. ได้เรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นโดยผ่านการเรียนรู้ทางศิลปะ

3. ได้เรียนรู้จักความภาคภูมิใจในตนเอง

4. ได้เรียนรู้จักคุณค่าในตนเอง

***โปรโมชั่นวันนี้หากท่านสมัคร

           - 2 ค่ายขึ้นไป (ค่ายศิลปินหนูน้อยอัจฉริยะ และ ค่าย English Camp "Save Our World") เท่านั้น!                                   รับสวนลดทันที " 300 บาท / คน "

           - 3 ค่ายขึ้นไปรับสวนลดทันที " 500 บาท / คน "

 ติดต่อสอบถามได้ที่ 0915995452

 

ตารางกิจกรรม

Day camp Oct 2021 program.png